Biz Kimiz?

Muda Danışmanlık ve İnşaat, 2020 yılında İstanbul’da kurulmuş bir Yalın İnşaat Danışmanlığı ve Proje Yönetim şirketidir. Amacımız; endüstriye köklü ve faydalı değişiklikler kazandırmış, sürekli iyileştirme ve işe değer katma düşüncesini temel edinmiş Yalın Felsefeyi inşaat sektörüne uyarlayarak, hem inşaattaki verimlilik kayıplarını önlemek ve projelerinize değer katmak hem de inşaattaki dijitalizasyon ve endüstri 4.0 trendine uyarak mali kayıpları önlemektir.

Çalışmalarımız, farklı sektörler içerisinde inşa edilmesi planlanan endüstriyel yapıların Yalın İnşaat Felsefesi temelinde projelendirme, tasarım, planlama ve uygulamasını kapsar. Bu bütünleşik yapı ile projeleriniz, kullanıcıya ve ürüne değer katan bir tasarıma sahip olmakla birlikte, inşaat süreçlerinin ve malzeme akışının ekip olarak planlanması ve uygulamada yaşanması öngörülen problemlerin önceden tespit edilmesiyle zaman ve mali kayıpları önleyerek verimlilik kazandırır.

Muda Danışmalık, inşaattaki verimlilik kayıplarını önlemek ve sektörde dijitalizasyona geçişin ilk adımlarından biri olarak görülen Building Information Modelling (BIM) programı ile beraber çalışarak, sizleri ve projelerinizi yeni dijital dünya içerisine adapte eder, yapılarınızın ve süreçlerinizin inşaat sonrasında da kontrolünü ve yönetimini sağlamanıza yardımcı olur.

Yalın Felsefe, şirketinizin geleneksel metotlardan, yeni dijital süreçlere geçiş aşamasında karşılaşacağı kültür değişimine karşı direnci yönetmek ve inşaat aşamasında tedarikçilerle doğru iletişimi kurmak için ihtiyacınız olan düşünce sistemidir. Bizler, yapılarınızı projedeki bütün ekipler ile beraber oluşturduğumuz değer çevresinde tasarlayıp, planlıyor ve ekip halinde Yalın Felsefeyi hayata geçirerek uygulamada karşımıza çıkacak olası sorunları belirleyip önlüyoruz

NEDEN YALIN DÜŞÜNCE?

Başta otomotiv sanayii daha sonra ise endüstride, önemli verimlilik kazançlarına vesile olmuş Yalın Düşünce Sistemi aslında Toyota’nın üretim sistemidir. Sürekli iyileştirme ve insana saygı prensiplerini temel alarak oluşturulmuş Yalın Düşünce sistemi, süreçlerinizde size ve müşterilerinize yönelik bir değer oluşturarak, amacınıza hizmet etmeyen ve size mali yükümlülük oluşturan süreç içerisindeki israflarınızı ortadan kaldırmayı amaçlar.

Yapılan araştırmalarda, endüstri ve diğer çoğu sektör, verimlilik kayıpları üzerinde konuşmaya ve çalışmaya başlamışken, inşaat sektörü en düşük verimliliğe sahip sektörlerden birisi olduğu halde hala verimlilik ve dijitalleşme çalışmalarında çoğu sektörden daha geridedir. İngiltere ve Amerika’da yapılan araştırmalar, inşaattaki verimsizliğin %50’nin üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, sektörde acil olarak dijitalleşme ve verimlilik arttırma çalışmaları yapılması gerektiğini göstermektedir. Bununla beraber, günümüzde çok daha önemli bir kavram haline gelmiş olan “Doğa ve Çevre Bilinci” konusunda da inşaat sektörünün attığı yapıcı adımlar önemlidir. Yalın düşüncenin yeni kaynaklar yaratmadan önce mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan bakış açısı hem sektördeki maliyet kayıplarını önlemeye hem de projelerin doğaya ve çevreye duyarlı olmasına destek sağlamaktadır.

NASIL YAPIYORUZ?

Mevcut dünyada, dijital ve ekonomik değişimlerin yenilenme hızı sürekli artıyor. Bu durum, inşaat projelerinde de artan maliyet ve zaman baskısını, tasarım değişikliklerine karşı çevik hareket etmeyi, iş güvenliği sorunlarını ve proje içerisinde çalışan kişi sayısındaki artış sebebiyle büyük proje ekiplerini yönetmeyi her geçen gün daha karışık bir hale getiriyor. Bu noktada bizler öncelikle birbiri ile iletişimi kuvvetli, olası çıkan problemlerde hem çözüm bulmada hem de uygulamada beraber çalışan entegre bir proje ekibi kurmayı amaçlıyoruz.

Yalın Tasarım yapıyoruz. Proje ekibi ile beraber, kullanıcılara yönelik bir değer oluşturuyor ve oluşturulan bu değer çerçevesinde bir akış belirliyoruz. Projenin tasarımını belirlediğimiz değer ve akışa göre oluşturuyoruz. Bu şekilde inşa ettiğimiz binanın sadece inşaat uygulaması aşamasında değil, inşası tamamlandıktan sonra da kullanıcılar tarafından amacına uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.

Tasarım aşamasında BIM’den faydalanıyor, projenizin 3 boyutlu çizimi sayesinde henüz inşaatı bile başlamamış yapınızın içerisindeki akışı görebiliyor, daha tasarım aşamasında, kullanım sırasında size kolaylık sağlayacak iyileştirme ve yatırım olanaklarını belirliyoruz. Projelerinizin hem endüstri 4.0, hem de doğaya ve çevreye duyarlı çözümler ile oluşturulmuş uzun ömürlü ve modern yapılar olmasına destek sağlıyoruz.

Geleneksel metottan farklı olarak, taşeronlarımızı uygulama zamanı geldiğinde seçmek yerine, henüz planlama aşamasında proje ekibine dahil ederek, hazırlanan inşaat proje planında onlara da söz hakkı veriyor ve onlardan aldığımız beyanları da dahil ederek inşaat proje planımızı oluşturuyoruz.

İnşaat Proje Planınızı Last Planner System (LPS) adı verilen planlama metodu ile oluşturuyoruz. Bu şekilde inşaattaki en büyük verimlilik kaybı sebeplerinin başında gelen yanlış planlamadan doğan kayıpları önlemeyi amaçlıyoruz. LPS ile ekip halinde (işveren, mimar, mühendis, alt yükleniciler vb) endüstrideki çekme sistemini inşaat planlamasına uyarlıyor ve her bir kalemi, sorumlu taşeronlar ile beraber adım adım planlıyoruz.

Sahada bütün saha personelinin kullanabileceği Big Room kuruyoruz. Bu alanda, LPS yardımı ile, inşaat uygulama aşamasında hem haftalık hem günlük proje takibi yapıyor hem de belirlemiş KPI’lar ile beraber mevcut performansımızı sürekli ölçüyor ve iyileştirmeye çalışıyoruz.

İnsana saygı prensibini temel edinerek, proje ekibi, taşeron ekibi ve şantiye personeli dahil bütün proje çalışanlarına Yalın Dönüşüm ve Yalın İnşaat eğitimleri veriyoruz.

Uygulama aşamasında 5S, Görsel Yönetim ve Günlük Saha Koordinasyon Toplantıları gibi Yalın Teknikler ile beraber yönetmesi ve çalışması daha kolay bir saha düzeni oluşturuyoruz. Problem çözümü ve malzeme seçimi gibi kritik kararlarımızı verirken A3 metodundan faydalanıyoruz.

LPS ve BIM ile beraber henüz planlama aşamasında malzeme ihtiyacınızı ve ihtiyaç zamanlarınızı belirliyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi ile beraber, malzemelerin ihtiyaç anında sahada hazır bulunmalarını sağlıyoruz ve eksik/fazla malzeme, sahada iş başlatmak için malzeme bekleme gibi kayıpların önüne geçiyoruz.

İnsana saygı prensibi temelinde, sahada çalışan bütün çalışanlarınızın İş Güvenliği ve Sağlığını önemsiyoruz. Görsel Saha çalışmalarımız ile beraber çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor, her türlü kararımızda sıfır iş kazası hedefimizi önceliğimiz yapıyoruz.

Hizmetlerimiz

null

Yalın İnşaat Teknikleri ve Uygulamalar

Detaylar >

null

Stratejik Vizyon ve Dönüşüm

Detaylar >

null

Eğitimler

Detaylar >

Distribütörlüklerimiz

null

Freylit

Detaylar >